WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW DZIAŁKA 576-14 W BABOROWIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010r. z późn. zm.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następującą nieruchomość w Baborowie:

- działkę nr 576/14 o pow. 0,1138 ha położoną w Baborowie stanowiącą teren

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 910,40 zł., płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym. 

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 19 września 2012r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa dzierżawy na w/w nieruchomość.


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Woźniak Maria
Data wytworzenia: 2012-09-03

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 03-09-2012 13:04
 • Data wytworzenia: 03-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 1107
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/939/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-terenie-miasta-baborow-dzialka-576-14-w-baborowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 03-09-2012 13:04
 • Data wytworzenia: 03-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 1107
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/939/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-terenie-miasta-baborow-dzialka-576-14-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 03-09-2012 13:04 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 03-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 1107
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl