WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW - DZIAŁKA NR 76-2 W SUCHEJ PSINIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz.651 z 2010r. z późn. zm.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następującą nieruchomość w Suchej Psinie:

- działkę nr 76/2 o pow. 1,42 ha położoną w Suchej Psinie stanowiącą grunt rolny zapisaną w Księdze Wieczystej OP1 G/00021228/4.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 355 zł., płatny do 30 września każdego roku. Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym. 

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 12 września 2012r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa dzierżawy na w/w nieruchomość.


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-09-03

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 03-09-2012 11:36
 • Data wytworzenia: 03-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 1040
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/938/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-terenie-gminy-baborow-dzialka-nr-76-2-w-suchej-psinie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 03-09-2012 11:36
 • Data wytworzenia: 03-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 1040
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/938/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-terenie-gminy-baborow-dzialka-nr-76-2-w-suchej-psinie.html
 • Data publikacji: 03-09-2012 11:36 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 03-09-2012
 • Ilość wyświetleń: 1040
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl