WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY -06-11-2012 ROK

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

 PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy o pow. 54.50 m2 w budynku położonym w Dzielowie 31 a.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się :przechodnia kuchnia, dwa pokoje , w tym jeden przechodni, łazienka z wc, przedpokój. Lokal nie posiada balkonu ani loggii. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze
w postaci kotłowni o pow. 8,90 m
2 . Lokal usytuowany jest w budynku zlokalizowanym na działce Nr 1608 o pow. 0,0574 ha zapisanej w KW nr OP1G/00021232/5.

Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 40.250,00zł

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. działka nr 1608 stanowi obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Z dniem 17grudnia 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

  
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 26.11.2012r.. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz na łamach gazety lokalnej.

 
 

Burmistrz Gminy

 mgr Elżbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-11-06


 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 06-11-2012 08:10
 • Data wytworzenia: 06-11-2012
 • Ilość wyświetleń: 1036
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/933/1014/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-baborow-przeznaczona-do-sprzedazy-06-11-2012-rok.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 06-11-2012 08:10
 • Data wytworzenia: 06-11-2012
 • Ilość wyświetleń: 1036
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/933/1014/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-baborow-przeznaczona-do-sprzedazy-06-11-2012-rok.html
 • Data publikacji: 06-11-2012 08:10 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 06-11-2012
 • Ilość wyświetleń: 1036
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl