LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU, USYTUOWANY W BUDYNKU POŁOŻONYM W DZIECMAROWIE, NR DZIAŁKI 418 O POW. 0,1600 HA


Przetarg na lokal o innym przeznaczeniu, usytuowany w budynku położonym w Dziećmarowie ogłoszony był na 25 października 2011 roku o godz. 9,00. Budynek położony jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 418 o pow. 0,1600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021226/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławoławcza nieruchomości wynosiła 40 000 zł (słownie:czterdziesci tysiecy zł),wadium wynosiło 4 000 zł (słownie:cztery tysiące zł).

Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów.


 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Stanulewicz
Data wytworzenia: 2011-10-25
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 25-10-2011 12:45
 • Data wytworzenia: 25-10-2011
 • Ilość wyświetleń: 1059
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/876/935/lokal-o-innym-przeznaczeniu-usytuowany-w-budynku-polozonym-w-dziecmarowie-nr-dzialki-418-o-pow-01600-ha.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 25-10-2011 12:45
 • Data wytworzenia: 25-10-2011
 • Ilość wyświetleń: 1059
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/876/935/lokal-o-innym-przeznaczeniu-usytuowany-w-budynku-polozonym-w-dziecmarowie-nr-dzialki-418-o-pow-01600-ha.html
 • Data publikacji: 25-10-2011 12:45 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 25-10-2011
 • Ilość wyświetleń: 1059
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl