OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

 

że na wniosek Gminy Baborów z siedzibą w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

Budowa nowych punktów świetlnych ‘’

 

lokalizacja inwestycji     działki nr 197/1, 107/2 oraz 353, w jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnym Księże Pole,

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2012-12-04

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 11-12-2012 08:45
 • Data wytworzenia: 11-12-2012
 • Ilość wyświetleń: 855
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/833/901/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-ksieze-pole.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 11-12-2012 08:45
 • Data wytworzenia: 11-12-2012
 • Ilość wyświetleń: 855
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/833/901/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-ksieze-pole.html
 • Data publikacji: 11-12-2012 08:45 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 11-12-2012
 • Ilość wyświetleń: 855
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl