OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zmianami) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr.98, poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

 

że na wniosek Pana Jerzego Romanowski, w dniu 25.06.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

1. „Budowy słupowej stacji transformatorowej w miejscu zdemontowanej stacji wieżowej wraz z dowiązaniem do linii napowietrznej 15kV i 0,4kV w miejscowości Sucha Psina realizowana w ramach projektu - Przebudowa linii napowietrznej 15kV GPZ Kietrz – Kozłówka odgałęzienie Sucha Psina” na działkach nr 340/1, 341, 340/2,

2. „Budowy słupowej stacji transformatorowej w miejscu zdemontowanej stacji wieżowej wraz z dowiązaniem do linii napowietrznej 15kV i 0,4kV w miejscowości Czerwonków realizowana w ramach projektu - Przebudowa linii napowietrznej 15kV GPZ Kietrz – Kozłówka odgałęzienie Sucha Psina” na działkach nr 253, 419/2, 418, 252.

Strony mogę zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu. 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dawid Sacher
Data wytworzenia: 2012-07-04

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-07-2012 11:50
 • Data wytworzenia: 04-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1028
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/827/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-07-2012 11:50
 • Data wytworzenia: 04-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1028
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/827/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.html
 • Data publikacji: 04-07-2012 11:50 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 04-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 1028
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl