DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMIN. GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKODotyczy ogłoszenia:
Burmistrza Gminy Baborów
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar
w granicach administracyjnych Gminy Baborów oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego studium
.

 

 W związku z wprowadzoną korektą z dnia 30 marca 2011r. do w/w projektu zmian wynikającą z omyłkowego uwzględnienia planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych przedłużam termin jego wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 19 maja 2011r. Pozostałe dane i warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

 
 

Burmistrz Gminy Baborów 

 
 

 

 
 
 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-04-01
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 01-04-2011 08:33
 • Data wytworzenia: 01-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 892
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/812/901/dotyczy-ogloszenia-burmistrza-gminy-baborow-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospo-przestrzennego-gminy-obejmujacego-obszar-w-granicach-admin-gminy-baborow-oraz-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 01-04-2011 08:33
 • Data wytworzenia: 01-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 892
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/812/901/dotyczy-ogloszenia-burmistrza-gminy-baborow-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospo-przestrzennego-gminy-obejmujacego-obszar-w-granicach-admin-gminy-baborow-oraz-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko.html
 • Data publikacji: 01-04-2011 08:33 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 01-04-2011
 • Ilość wyświetleń: 892
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl