Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 18 czerwca 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – projekt druk 349/18;
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2017r. – projekt druk 350/18;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk 351/18;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 352/18
 5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 348/18;
 6. opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych – projekt druk nr 353/18;
 7. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. nr 443 w Baborowie) – projekt druk nr 358/18;
 8. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 1743/3
  w Baborowie) – projekt druk nr 359/18;
 9. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat– (dz. nr 463/15 w Baborowie) – projekt druk nr 357/18; 

3.  Sprawy bieżące.   

 

 Przewodnicząca Komisji

      Grażyna Mordel

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-06-2018 10:12
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-06-2018 10:16
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 112
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3357/informacja-przewodniczacego-komisji-budzetu-i-rozwoju-gospodarczego-rm.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 14-06-2018 10:12
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 14-06-2018 10:16
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 112
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3357/informacja-przewodniczacego-komisji-budzetu-i-rozwoju-gospodarczego-rm.html
 • Data publikacji: 14-06-2018 10:12 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 14-06-2018 10:16 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 14-06-2018
 • Ilość wyświetleń: 112
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-06-2018, godz. 10:16:35
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2018, godz. 10:16:26
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2018, godz. 10:16:16
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2018, godz. 10:16:08
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  14-06-2018, godz. 10:12:43
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl