Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej

            Baborów, 2018-02-13         

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Polnej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 629/3 o powierzchni 0,1693 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00034192/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 24.870,00 zł

Kwota wadium: 2.490,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 20 lutego 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

           Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-02-2018 08:36
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-02-2018 08:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-02-2018
 • Ilość wyświetleń: 2157
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3226/935/informacja-o-wyniku-i-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-6293-w-baborowie-przy-ul-polnej.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 13-02-2018 08:36
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 13-02-2018 08:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-02-2018
 • Ilość wyświetleń: 2157
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3226/935/informacja-o-wyniku-i-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-6293-w-baborowie-przy-ul-polnej.html
 • Data publikacji: 13-02-2018 08:36 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 13-02-2018 08:36 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 13-02-2018
 • Ilość wyświetleń: 2157
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-02-2018, godz. 08:36:40
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  13-02-2018, godz. 08:36:22
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl