Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów, połączone z odtworzeniem dróg

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc
PDFZałącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf
PDFPrzedmiar robót- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.pdf
PDFPrzedmiar robót - Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami.pdf
PDFPrzedmiar robót - Odtworzenie dróg gminnych.pdf
PDFPrzedmiar robót - Odtworzenie dróg powiatowych.pdf
PDFPrzedmiar robót - Koszty niekwalifikowane związane z odtworzeniem dróg.pdf
 

Dokumentacja projektowa nr 1:

RARBranża sanitarna- cz. 1.rar
RARBranża sanitarna- cz.2.rar
RARBranża elektryczna.rar
PDFOpis techniczny - branża drogowa.pdf
JPEGOdtworzenie dróg- plan sytuacyjny.jpeg
RARopinia geotechniczna.rar
 

Dokumentacja projektowa nr 2:

PDFOpis techniczny.pdf
JPEGRys. IS-1 Plan sytuacyjny.jpeg
PDFRys. IS-2 Schemat montażowy.pdf
PDFRys. IS-3 Profil sieci w1- w34.pdf
PDFRys. IS-4 Profil sieci w19-w24.pdf
PDFRys. IS-5 Profil sieci w30- w50.pdf
PDFRys. IS-6 Profil sieci w15-w54, w52-w52.2, w52.1-w52.1.1, w53-w53.1.pdf
PDFRys. IS-7 Profil sieci w12-w59, w58-w58.4.pdf
 

PDFSpecyfikacja techniczna- Kanalizacja sanitarna.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna-sieć wodociągowa.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna-przłacza wody (1).pdf
PDFSpecyfikacja techniczna branża drogowa.pdf
PDFST - odtworzenie konstrukcji nawierzchni DP 1226O Dziećmarów.pdf
PDFSpecygikacja techniczna - branża elektryczna.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia do treści SIWZ.pdf
PDFDecyzje i uzgodnienia.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 25-01-2018 15:03
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 19-02-2018 09:39
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agata Sokołowska
 • Data wytworzenia: 25-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 683
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3205/753/budowa-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-przylaczami-oczyszczalnia-biologiczna-i-infrastruktura-towarzyszaca-oraz-budowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-miejscowosci-dziecmarow-polaczone-z-odtworzeniem-drog.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 25-01-2018 15:03
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 19-02-2018 09:39
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agata Sokołowska
 • Data wytworzenia: 25-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 683
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3205/753/budowa-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-przylaczami-oczyszczalnia-biologiczna-i-infrastruktura-towarzyszaca-oraz-budowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-miejscowosci-dziecmarow-polaczone-z-odtworzeniem-drog.html
 • Data publikacji: 25-01-2018 15:03 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 19-02-2018 09:39 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Agata Sokołowska
 • Data wytworzenia: 25-01-2018
 • Ilość wyświetleń: 683
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-02-2018, godz. 09:39:39
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  08-02-2018, godz. 15:18:37
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  25-01-2018, godz. 15:26:35
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  25-01-2018, godz. 15:19:59
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  25-01-2018, godz. 15:04:03
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  25-01-2018, godz. 15:03:46
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl