Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 28 grudnia  2017 r. o godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXVIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wieloletniej prognozy finansowej- projekt  druk nr 306/17;
 2. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2018r.- projekt druk nr 307/17;
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.- projekt druk nr 301/17;
 4. projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 302/17;
 5. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do
  3 lat- projekt druk nr 303/17
 6.  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy   Baborów- projekt druk nr 304/17;
 7. umieszczenia tablicy pamiątkowej- projekt druk nr 305/17;
 8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt druk nr 308/17;
 9. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-202- projekt druk nr 309/17.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 18.12.2017 r.

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 19-12-2017 13:38
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 19-12-2017 13:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 19-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 2497
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3177/2467/obwieszczenie-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 19-12-2017 13:38
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 19-12-2017 13:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 19-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 2497
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3177/2467/obwieszczenie-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 19-12-2017 13:38 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 19-12-2017 13:42 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 19-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 2497
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-12-2017, godz. 13:42:50
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  19-12-2017, godz. 13:42:32
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  19-12-2017, godz. 13:42:17
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  19-12-2017, godz. 13:42:09
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  19-12-2017, godz. 13:38:49
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl