Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działkę o pow. 3,4456 ha położoną w Baborowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 53/12  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i kl.II   z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 53/12  oznaczony  symbolem 1-ZDI i stanowi tereny ogródków działkowych.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  53/12  –  2500,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września  każdego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 12 września 2017r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 22-08-2017 10:35
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 22-08-2017 10:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 22-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1916
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3088/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-terenia-miasta-baborow-dz-nr-5312-po-ogrodkach-dzialkowych.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 22-08-2017 10:35
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 22-08-2017 10:37
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 22-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1916
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3088/1037/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-terenia-miasta-baborow-dz-nr-5312-po-ogrodkach-dzialkowych.html
 • Data publikacji: 22-08-2017 10:35 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 22-08-2017 10:37 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 22-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1916
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  22-08-2017, godz. 10:37:10
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  22-08-2017, godz. 10:36:34
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  22-08-2017, godz. 10:36:30
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  22-08-2017, godz. 10:35:09
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl