Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie

            Baborów, 2017-08-16

       

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1278 o powierzchni 0,0710 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16.490,00 zł

Kwota wadium: 1.650,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 16.660,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Wiesław Mucha.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 23 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 16-08-2017 08:04
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 16-08-2017 08:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 16-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1620
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3079/935/informacja-o-wyniku-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-1278-polozonej-w-baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 16-08-2017 08:04
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 16-08-2017 08:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 16-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1620
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/3079/935/informacja-o-wyniku-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-1278-polozonej-w-baborowie.html
 • Data publikacji: 16-08-2017 08:04 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 16-08-2017 08:04 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 16-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1620
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  16-08-2017, godz. 08:04:40
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  16-08-2017, godz. 08:04:20
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl