Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy - dzialka nr 72/1 w Rakowie zabudowana budynkiem

Burmistrz Gminy Baborów , zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność  gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- działka w Rakowie  zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 167.80 m2  w zabudowie wolnostojącej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 72/1  o pow.0,1000 ha ,
KW OP1G/00021229/1 .

Zgodnie  ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar  w granicach administracyjnych  Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. teren obejmujący działkę 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” oznaczony jest symbolem 5 RA-MNUI i stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 86.164,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem  żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 4  stycznia 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń |
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  14 grudnia 2015  r.   

 

                                                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

 mgr Elżbieta Kielska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 23-11-2015 11:46
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 23-11-2015 11:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 23-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 1219
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2360/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-dzialka-nr-721-w-rakowie-zabudowana-budynkiem.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 23-11-2015 11:46
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 23-11-2015 11:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 23-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 1219
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/2360/1014/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-dzialka-nr-721-w-rakowie-zabudowana-budynkiem.html
 • Data publikacji: 23-11-2015 11:46 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 23-11-2015 11:48 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 23-11-2015
 • Ilość wyświetleń: 1219
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  23-11-2015, godz. 11:48:25
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  23-11-2015, godz. 11:46:57
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl