OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów

Baborów 2015.01.09.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Baborów

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów

 

Na podstawie  art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2012.647 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VII-80/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od  19 stycznia do 19 lutego 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,  pok.  18,  w godzinach pracy urzędu od 8oo do 14-15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 05 lutego 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie,  o godzinie 12oo , w pokoju  nr 5.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:

 1. art. 18 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.).

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Baborów, na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2015 roku.

 

Burmistrz Gminy Baborów

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 09-01-2015 14:16
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 09-01-2015 14:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 09-01-2015
 • Ilość wyświetleń: 1219
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1977/2366/obwieszczenie-burmistrza-gminy-baborow-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-na-grumtach-miasta-baborow-oraz-wsi-boguchwalow-sucha-psina-czerwonkow-i-dzielow.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 09-01-2015 14:16
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 09-01-2015 14:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 09-01-2015
 • Ilość wyświetleń: 1219
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1977/2366/obwieszczenie-burmistrza-gminy-baborow-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-na-grumtach-miasta-baborow-oraz-wsi-boguchwalow-sucha-psina-czerwonkow-i-dzielow.html
 • Data publikacji: 09-01-2015 14:16 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 09-01-2015 14:17 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
 • Data wytworzenia: 09-01-2015
 • Ilość wyświetleń: 1219
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  09-01-2015, godz. 14:17:13
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  09-01-2015, godz. 14:16:50
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl