Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 364/4 , obręb Babice, ogłoszonego na dzień 30 października 2014, godz. 9:00.

Działka nr 364/4 o pow. 0,0030 ha położona w Babicach, KW OP1G/00021225/3 stanowiąca drogę  została sprzedana Panu  Witoldowi Konik, zam. 48-120 Babice 111 za cenę 709,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 689,00 zł. Do przetargu przystąpiło  dwóch oferentów, którzy wpłacili  wadium w wyznaczonym terminie.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 03-11-2014 10:58
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 03-11-2014
 • Ilość wyświetleń: 1194
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1925/935/informacja-o-wyniku-i-ustnego-przetargu-nieograniczonego-dotyczacego-sprzedazy-dzialki-nr-3644-obreb-babice-ogloszonego-na-dzien-30-pazdziernika-2014-godz-900.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 03-11-2014 10:58
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 03-11-2014
 • Ilość wyświetleń: 1194
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1925/935/informacja-o-wyniku-i-ustnego-przetargu-nieograniczonego-dotyczacego-sprzedazy-dzialki-nr-3644-obreb-babice-ogloszonego-na-dzien-30-pazdziernika-2014-godz-900.html
 • Data publikacji: 03-11-2014 10:58 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 03-11-2014
 • Ilość wyświetleń: 1194
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl