Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina, ogłoszonego na dzień 18 września 2014, godz. 9:00.

Przetarg na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 406/1 o pow. 0,0385 ha, ogłoszony był na 18 września 2014 roku na godz. 9.00. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6 211,50 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych  i pięćdziesiąt groszy) wadium wynosiło 620,00zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych). Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 19-09-2014 11:33
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 05-11-2014 11:10
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-09-2014
 • Ilość wyświetleń: 890
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1865/935/informacja-o-wyniku-i-ustnego-przetargu-nieograniczonego-dotyczacego-sprzedazy-dzialki-nr-4061-obreb-sucha-psina-ogloszonego-na-dzien-18-wrzesnia-2014-godz-900.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 19-09-2014 11:33
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 05-11-2014 11:10
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-09-2014
 • Ilość wyświetleń: 890
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1865/935/informacja-o-wyniku-i-ustnego-przetargu-nieograniczonego-dotyczacego-sprzedazy-dzialki-nr-4061-obreb-sucha-psina-ogloszonego-na-dzien-18-wrzesnia-2014-godz-900.html
 • Data publikacji: 19-09-2014 11:33 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Data modyfikacji: 05-11-2014 11:10 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 19-09-2014
 • Ilość wyświetleń: 890
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  05-11-2014, godz. 11:10:52
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  19-09-2014, godz. 11:33:59
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl