Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr
z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 364/4 o pow. 0,0030 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren położony  na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 364/4 stanowi drogę gminną klasy lokalnej i dojazdowej. Działka obecnie nieużytkowana , porośnięta chwastami. Kształt działki niekorzystny, regularny wąski trójkąt.   

Wartość nieruchomości  689, 00zł. Sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 29 września  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  08  września  2014 r. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 22-08-2014 13:07
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 30-09-2014 12:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 22-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 1020
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1850/1014/informacja-o-wywieszeniu-obwieszczenia-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 22-08-2014 13:07
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 30-09-2014 12:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 22-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 1020
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1850/1014/informacja-o-wywieszeniu-obwieszczenia-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy.html
 • Data publikacji: 22-08-2014 13:07 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Data modyfikacji: 30-09-2014 12:01 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 22-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 1020
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  30-09-2014, godz. 12:01:50
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  22-08-2014, godz. 13:08:35
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  22-08-2014, godz. 13:07:44
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl