Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie wywieszono obwieszczenie  o sprzedaży następującej nieruchomości:

 1. Działka Nr 262/4 o pow. 0.0926 ha położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Sucha Psina. Przeznaczenie gruntu- w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowa zagrodowa. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego. Wartość nieruchomości 13 436,95 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 24 czerwca  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  03  czerwca 2014 r.

 

 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 13-05-2014 13:00
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 13-05-2014 13:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 13-05-2014
 • Ilość wyświetleń: 1069
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1769/1014/informacja-o-wywieszeniu-obwieszczenia-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy.html
 • Opublikował: Aleksandra Śliwińska, data publikacji: 13-05-2014 13:00
 • Modyfikował: Aleksandra Śliwińska, data modyfikacji: 13-05-2014 13:17
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 13-05-2014
 • Ilość wyświetleń: 1069
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1769/1014/informacja-o-wywieszeniu-obwieszczenia-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy.html
 • Data publikacji: 13-05-2014 13:00 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Data modyfikacji: 13-05-2014 13:17 przez: Aleksandra Śliwińska
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Aleksandra Śliwińska
 • Data wytworzenia: 13-05-2014
 • Ilość wyświetleń: 1069
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-05-2014, godz. 13:17:55
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
 •  
  13-05-2014, godz. 13:00:45
  Modyfikacja strony przez: Aleksandra Śliwińska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl