OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarno-techniczne- Dzielów

BDR.6733.1.2013                                                                   Baborów, dnia 18 kwietnia 2013r

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Gminy Baborów

 

z a w i a d a m i a

 

że na wniosek Gminy Baborów z siedzibą w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarno-techniczne”

 

lokalizacja inwestycji     działka 70/2,  w jednostce ewidencyjnej Baborów,
   w obrębie ewidencyjnej Dzielów.

 

                                                                

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba prowadzącą sprawę:

Ilona Kuszarecka

tel. 77 403 69 34; fax. 77 403 69 28 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Kuszarecka
Data wytworzenia: 2013-04-18

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 18-04-2013 12:32
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska, data modyfikacji: 18-04-2013 12:33
 • Data wytworzenia: 18-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 1058
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1357/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-rozbudowa-obiektu-swietlicy-wiejskiej-o-zaplecze-sanitarno-techniczne-dzielow.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 18-04-2013 12:32
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska, data modyfikacji: 18-04-2013 12:33
 • Data wytworzenia: 18-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 1058
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1357/901/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-rozbudowa-obiektu-swietlicy-wiejskiej-o-zaplecze-sanitarno-techniczne-dzielow.html
 • Data publikacji: 18-04-2013 12:32 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 18-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 1058
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  18-04-2013, godz. 12:33:33
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
 •  
  18-04-2013, godz. 12:32:02
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl