Wyniki otwartego konkursu - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ  GMINY  BABORÓW

informuje, że :

 

po rozpatrzeniu oferty z dnia 31 maja 2010 r. Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Koła w Głubczycach w sprawie realizacji zadania publicznego „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych” w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przyznaje dotację w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) z przeznaczeniem na wspieranie wykonania zadania.

 

 

Baborów, dnia 09.06.2010r. 

Podmiot udostępniający: UM w Baborowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Wasielak
Data wytworzenia: 2010-06-09
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 10-06-2010 14:57
 • Data wytworzenia: 10-06-2010
 • Ilość wyświetleń: 1191
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1041/1209/wyniki-otwartego-konkursu-uslugi-terapeutyczne-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych-z-terenu-gminy-baborow.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 10-06-2010 14:57
 • Data wytworzenia: 10-06-2010
 • Ilość wyświetleń: 1191
 • Link do strony: http://www.bip.baborow.pl/1041/1209/wyniki-otwartego-konkursu-uslugi-terapeutyczne-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych-z-terenu-gminy-baborow.html
 • Data publikacji: 10-06-2010 14:57 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 10-06-2010
 • Ilość wyświetleń: 1191
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl